Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502161 | Lọc nhiên liệu Yanmar, Kubota

P502161 | Lọc nhiên liệu Yanmar, Kubota
Dùng cho động cơ Yanmar, Kubota, Johndeer

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    50 mm (1.97 inch)
Inner Diameter    20.3 mm (0.80 inch)
Length    89 mm (3.50 inch)
Efficiency 50%    16 micron

P502161 | Lọc nhiên liệu Yanmar, Kubota
Dùng cho động cơ Yanmar, Kubota, Johndeer

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    50 mm (1.97 inch)
Inner Diameter    20.3 mm (0.80 inch)
Length    89 mm (3.50 inch)
Efficiency 50%    16 micron


DONALDSON VIỆT NAM