Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502157 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

P502157 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93.93 mm (3.7 inch)
Thread Size    M20 x 1.5
Length    119.89 mm (4.72 inch)
Gasket OD    71.37 mm (2.81 inch)
Gasket ID    50 mm (1.97 inch)

P502157 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93.93 mm (3.7 inch)
Thread Size    M20 x 1.5
Length    119.89 mm (4.72 inch)
Gasket OD    71.37 mm (2.81 inch)
Gasket ID    50 mm (1.97 inch)


DONALDSON VIỆT NAM