Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502116 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson

P502116 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    90.93 mm (3.58 inch)
Inner Diameter    14.99 mm (0.59 inch)
Length    137.92 mm (5.43 inch)
Efficiency 99%    30 micron

P502116 | Lọc dầu nhiên liệu Donaldson
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    90.93 mm (3.58 inch)
Inner Diameter    14.99 mm (0.59 inch)
Length    137.92 mm (5.43 inch)
Efficiency 99%    30 micron


DONALDSON VIỆT NAM