Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P500913+P500914) | Lọc gió TATA DAEWOO (278609139910)

(P500913+P500914) | Lọc gió TATA DAEWOO (278609139910)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Ấn Độ, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    231 mm (9.09 inch)
Inner Diameter    122 mm (4.80 inch)
Length    425 mm (16.73 inch)
Overall Length    437 mm (17.20 inch)
Bolt Hole Diameter    20 mm (0.79 inch)

(P500913+P500914) | Lọc gió TATA DAEWOO (278609139910)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Ấn Độ, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    231 mm (9.09 inch)
Inner Diameter    122 mm (4.80 inch)
Length    425 mm (16.73 inch)
Overall Length    437 mm (17.20 inch)
Bolt Hole Diameter    20 mm (0.79 inch)


DONALDSON VIỆT NAM