Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500286 | Lọc gió điều hòa Cabin (YA00001490)

P500286 | Lọc gió điều hòa Cabin (YA00001490)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX240-3G, ZX330-5G, ZW330-5G, Kawasaki 70Z7, 80Z7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    261 mm
Width    243 mm
Height    42 mm

P500286 | Lọc gió điều hòa Cabin (YA00001490)
Dùng cho máy xúc Hitachi ZX240-3G, ZX330-5G, ZW330-5G, Kawasaki 70Z7, 80Z7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    261 mm
Width    243 mm
Height    42 mm


DONALDSON VIỆT NAM