Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500278 | Lọc gió động cơ (8-98321-413) (P846920)

P500278 | Lọc gió động cơ (8-98321-413) (P846920)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 207.7 mm (8.18 inch)

Inner Diameter: 105.9 mm (4.17 inch)

Length: 251 mm (9.88 inch)

P500278 | Lọc gió động cơ (8-98321-413) (P846920)

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 207.7 mm (8.18 inch)

Inner Diameter: 105.9 mm (4.17 inch)

Length: 251 mm (9.88 inch)


DONALDSON VIỆT NAM