Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500268 | Lọc gió điều hòa Komatsu (20Y979626)

P500268 | Lọc gió điều hòa Komatsu (20Y979626)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC200-7, PC300-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    254 mm (10.00 inch)
Width    135 mm (5.31 inch)
Height    19.7 mm (0.78 inch)
Primary App KOMATSU 20Y979626

P500268 | Lọc gió điều hòa Komatsu (20Y979626)
Dùng cho máy xúc đào Komatsu PC200-7, PC300-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    254 mm (10.00 inch)
Width    135 mm (5.31 inch)
Height    19.7 mm (0.78 inch)
Primary App KOMATSU 20Y979626

Lọc gió điều hòa Cabin P500268 dùng cho máy, thiết bị:
KOMATSU D155A-6 KOMATSU D155AX-5 KOMATSU D155AX-6 KOMATSU D41E-6 KOMATSU D475A-5 KOMATSU D61EX-15 KOMATSU D61PX-15 KOMATSU D65EX-15 KOMATSU D65EX-15 KOMATSU D65EX-15E0 KOMATSU D65PX-15 KOMATSU D65PX-15E0 KOMATSU D65WX-15 KOMATSU D65WX-15E0 KOMATSU D85EX-15 KOMATSU D85PX-15 KOMATSU HD2555 KOMATSU HM300-2 KOMATSU HM350-2 KOMATSU PC1250-7 KOMATSU PC1250-8 KOMATSU PC1250LC-8 KOMATSU PC200-7 KOMATSU PC200LC-7 KOMATSU PC200LL-7 KOMATSU PC210-7K KOMATSU PC220-7 KOMATSU PC220LC-7 KOMATSU PC270-7 KOMATSU PC300HD-7 KOMATSU PC300HD-7L KOMATSU PC300HD-7MH KOMATSU PC300LC-7 KOMATSU PC300LC-7L KOMATSU PC300LL-7L KOMATSU PC340LC-7K KOMATSU PC350-7 KOMATSU PC350LC-7 KOMATSU PC600LC-7 KOMATSU PC750-7 KOMATSU PC800-7 KOMATSU PW160-7 KOMATSU PW160-7K KOMATSU PW200-7 KOMATSU PW200-7K KOMATSU PW220-7K KOMATSU WA250PT KOMATSU WA320PT-5 KOMATSU WA380-6H


DONALDSON VIỆT NAM