Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500195 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703980)

P500195 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703980)
Dùng cho máy xúc, máy xúc lật Volvo (11703980)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    486 mm (19.13 inch)
Width    286 mm (11.26 inch)
Height    62 mm (2.44 inch)
Primary Application VOLVO 11703980

P500195 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703980)
Dùng cho máy xúc, máy xúc lật Volvo (11703980)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    486 mm (19.13 inch)
Width    286 mm (11.26 inch)
Height    62 mm (2.44 inch)
Efficiency    99
Primary Application VOLVO 11703980


DONALDSON VIỆT NAM