Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500194 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703979)

P500194 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703979)
Dùng cho máy xúc, máy xúc lật Volvo (11703979)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    435 mm (17.13 inch)
Width    123 mm (4.84 inch)
Height    44 mm (1.73 inch)
Efficiency    99
Primary Application: VOLVO 11703979

P500194 | Lọc gió điều hòa Volvo (11703979)
Dùng cho máy xúc, máy xúc lật Volvo (11703979)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    435 mm (17.13 inch)
Width    123 mm (4.84 inch)
Height    44 mm (1.73 inch)
Efficiency    99
Primary Application: VOLVO 11703979


DONALDSON VIỆT NAM