Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

(P500179+P539482) | Lọc gió xúc lật Furukawa (2906469100)

(P500179+P539482) | Lọc gió xúc lật Furukawa (2906469100)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    221 mm (8.70 inch)
Inner Diameter    136 mm (5.35 inch)
Length    330 mm (12.99 inch)

(P500179+P539482) | Lọc gió xúc lật Furukawa (2906469100)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    221 mm (8.70 inch)
Inner Diameter    136 mm (5.35 inch)
Length    330 mm (12.99 inch)


DONALDSON VIỆT NAM