Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181139 | Lọc gió Komatsu D65 (600-181-1320)

P181139 | Lọc gió Komatsu D65 (600-181-1320)
Dùng cho máy ủi Komatsu D65, Komatsu D70
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Outer Diameter    244.3 mm (9.62 inch)
Inner Diameter    133.7 mm (5.26 inch)
Length    16.51 mm (0.65 inch)
Overall Length    393.7 mm (15.50 inch)
Bolt Hole Diameter    16.51 mm (0.65 inch)

P181139 | Lọc gió Komatsu D65 (600-181-1320)
Dùng cho máy ủi Komatsu D65, Komatsu D70

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc gió P181139 thay thế:
42400 WIX 46620 WIX 600-181-1320 KOMATSU 600-181-1340 KOMATSU 600-181-2300 KOMATSU 600-181-2310 KOMATSU 600-181-2311 KOMATSU 600-181-2312 KOMATSU 600-181-2314 KOMATSU 6112-83-7610 KOMATSU 6675-81-7030 KOMATSU AF1903M FLEETGUARD AF4110 FLEETGUARD AF4533 FLEETGUARD AF893 FLEETGUARD

Lọc gió P181139 dùng cho:
KOMATSU D-Serie D 53 A.S15 Serie 60001- S4D120
KOMATSU D-Serie D 55 S-3 Serie 2002- S4D120
KOMATSU D-Serie D 57 S-1 (B) Serie 6501- S4D139
KOMATSU D-Serie D 60 A.P.PL.S-7 Serie 40001- NH 220
KOMATSU D-Serie D 60 A.P.PL.S6 Serie 2001- NH 220-C
KOMATSU D-Serie D 65 A.P.PL.S-7 Serie 40001- NH 220
KOMATSU D-Serie D 65 A.P.PL.S6 Serie 2001- NH 220-C
KOMATSU PC-Serie PC 200-3 -Serie 78804
KOMATSU PC-Serie PC 220-3 Serie 20001
KOMATSU WA-Serie WA 250-1 Serie 10001
KOMATSU WA-Serie WA 300-1 Serie 10001
KOMATSU WA-Serie WA 320-1 Serie 20001


DONALDSON VIỆT NAM