Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181050 | Lọc gió máy phát điện (AS2205)

P181050 | Lọc gió máy phát điện (AS2205)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    62.9 mm (2.48 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)
Minor OD    16.76 mm (0.66 inch)

P181050 | Lọc gió máy phát điện (AS2205)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ: Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    104 mm (4.09 inch)
Inner Diameter    62.9 mm (2.48 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)
Minor OD    16.76 mm (0.66 inch)


DONALDSON VIỆT NAM