Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P181008 | Lọc gió máy phát điện Perkins 500KVA (SEV551/4)

P181008 | Lọc gió máy phát điện Perkins 500KVA (SEV551/4)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    323.22 mm (12.73 inch)
Inner Diameter    212.85 mm (8.38 inch)
Length    558.8 mm (22.00 inch)
Overall Length    571.5 mm (22.50 inch)

P181008 | Lọc gió máy phát điện Perkins 500KVA (SEV551/4)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    323.22 mm (12.73 inch)
Inner Diameter    212.85 mm (8.38 inch)
Length    558.8 mm (22.00 inch)
Overall Length    571.5 mm (22.50 inch)


DONALDSON VIỆT NAM