Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P173238 | Lọc điều khiển thủy lực Hitachi (26557-42471)

P173238 | Lọc điều khiển thủy lực Hitachi (26557-42471)
Dùng cho máy xúc đào Hitachi (26557-42471)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    51.1 mm (2.01 inch)
Inner Diameter    23.11 mm (0.91 inch)
Length    145.54 mm (5.73 inch)
Efficiency Beta 1000 11 micron

P173238 | Lọc điều khiển thủy lực Hitachi (26557-42471)
Dùng cho máy xúc đào Hitachi (26557-42471)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    51.1 mm (2.01 inch)
Inner Diameter    23.11 mm (0.91 inch)
Length    145.54 mm (5.73 inch)
Efficiency Beta 1000 11 micron

Lọc điều khiển Donaldson P173238 dùng thay thế:
026557-42471 HITACHI 04191301 HITACHI 04207841 HITACHI 04287061 HITACHI 04304881 HITACHI 04370435 HITACHI 172519-73721 YANMAR 26557-42471 HITACHI 4191301 HITACHI 4207841 HITACHI 4287061 HITACHI 4304881 HITACHI 4370435 FIAT 4370435 HITACHI 57024 WIX 689-33601001 KATO 71401953 FIAT 71402469 FIAT C8027 FRAM DGM/H 316 DIGOEMA H2703 SAKURA HE 836 BUSSE & KUNTZE HE836 BUSSE & KUNTZE HF7954 FLEETGUARD HO1916 AMC HY9536 SF KS-H316N SF KS-H316N SF L26557-42471 HITACHI L4191301 HITACHI L4207841 HITACHI L4287061 HITACHI L4304881 HITACHI L4370435 HITACHI LH5719 LUBERFINER MD4115 ALCO OFL9381 PERFILTER P173238 DONALDSON PT8319 BALDWIN SH60316 HIRSCHI/JURA TH108403 JOHN DEERE WHE26605 WISMET WHY5853 WISMET


DONALDSON VIỆT NAM