Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P171738 | Lọc dầu thủy lực lu Bomag (07993094)

P171738 | Lọc dầu thủy lực lu Bomag (07993094)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    54 mm (2.13 inch)
Inner Diameter    27.4 mm (1.08 inch)
Length    230 mm (9.06 inch)
Efficiency Beta 1000    11 micron
Collapse Burst    20 bar (290 psi)

P171738 | Lọc dầu thủy lực lu Bomag (07993094)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    54 mm (2.13 inch)
Inner Diameter    27.4 mm (1.08 inch)
Length    230 mm (9.06 inch)
Efficiency Beta 1000    11 micron
Collapse Burst    20 bar (290 psi)


DONALDSON VIỆT NAM