Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P171574 | Lọc hồi thủy lực PW160-7

P171574 | Lọc hồi thủy lực PW160-7
Dùng cho máy xúc Komatsu PW160-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    140 mm (5.51 inch)
Inner Diameter    65.5 mm (2.58 inch)
Length    250 mm (9.84 inch)
Efficiency Beta 1000    23 micron

P171574 | Lọc hồi thủy lực PW160-7
Dùng cho máy xúc Komatsu PW160-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    140 mm (5.51 inch)
Inner Diameter    65.5 mm (2.58 inch)
Length    250 mm (9.84 inch)
Efficiency Beta 1000    23 micron


DONALDSON VIỆT NAM