Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P170601 | Lọc thủy lực Hydac (0060D010BN4HC)

P170601 | Lọc thủy lực Hydac (0060D010BN4HC)
Dùng cho máy khoan BG28, AtlasCopco ROCK F9 (10037623)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 47 mm (1.85 inch)
Inner Diameter: 22 mm (0.87 inch)
Length: 76.9 mm (3.03 inch)
Efficiency Beta 1000: 12 micron
Collapse Burst: 10.3 bar (149 psi)
Media Type: Synthetic
Primary Application: HYDAC/HYCON 0060D010BNHC

P170601 | Lọc thủy lực Hydac (0060D010BN4HC)
Dùng cho máy khoan BG28, AtlasCopco ROCK F9 (10037623)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    47 mm (1.85 inch)
Inner Diameter    22 mm (0.87 inch)
Length    76.9 mm (3.03 inch)
Efficiency Beta 1000    12 micron
Collapse Burst    10.3 bar (149 psi)
Media Type: Synthetic
Primary Application: HYDAC/HYCON 0060D010BNHC


DONALDSON VIỆT NAM