Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P164852 | Lọc hồi thủy lực SOILMEC (50981075)

P164852 | Lọc hồi thủy lực SOILMEC (50981075)
Dùng cho máy khoan cọc nhồi SOILMEC (50981075)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   152.9 mm
Inner Diameter   83.3 mm
Length   425.9 mm
Efficiency Beta 1000   9 micron
Collapse Burst   10.3 bar
Style   Cartridge
Media Type  Synthetic

P164852 | Lọc hồi thủy lực SOILMEC (50981075)
Dùng cho máy khoan cọc nhồi SOILMEC (50981075)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    152.9 mm
Inner Diameter    83.3 mm
Length    425.9 mm
Efficiency Beta 1000    9 micron
Collapse Burst    10.3 bar
Style    Cartridge
Media Type  Synthetic


DONALDSON VIỆT NAM