Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P148113 | Lọc gió Donaldson (AS5412)

P148113 | Lọc gió Donaldson (AS5412)
Dùng cho động cơ Yanmar, Kubota (P121240)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83.2 mm (3.28 inch)
Inner Diameter    45.4 mm (1.79 inch)
Length    177.8 mm (7.00 inch)
Minor OD 10.67 mm (0.42 inch)

P148113 | Lọc gió Donaldson (AS5412)
Dùng cho động cơ Yanmar, Kubota (P121240)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    83.2 mm (3.28 inch)
Inner Diameter    45.4 mm (1.79 inch)
Length    177.8 mm (7.00 inch)
Minor OD 10.67 mm (0.42 inch)


DONALDSON VIỆT NAM