Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P145704 | Lọc gió máy ủi Komatsu D65, D75

P145704 | Lọc gió máy ủi Komatsu D65, D75
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P145703+P145704)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    234.1 mm
Inner Diameter    123 mm
Length    381 mm
Overall Length    393.7 mm
Bolt Hole Diameter  16.76 mm

P145704 | Lọc gió máy ủi Komatsu D65, D75
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P145703+P145704)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    234.1 mm
Inner Diameter    123 mm
Length    381 mm
Overall Length    393.7 mm
Bolt Hole Diameter  16.76 mm


DONALDSON VIỆT NAM