Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

Lọc dầu nhiên liệu Perkins (4461492) (4461490)

Lọc dầu nhiên liệu Perkins (4461492) (4461490)
Dùng cho động cơ Perkins, máy ủi CAT D5R2 (360-8960)

Hãng sản xuât Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thay thế:
PERKINS 4461492
CAT 360-8960 (3608960)

 

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 82 mm
Inner Diameter: 15 mm
Length: 151 mm

Lọc dầu nhiên liệu Perkins (4461492) (4461490)
Dùng cho động cơ Perkins, máy ủi CAT D5R2 (360-8960)

Hãng sản xuât Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thay thế:
PERKINS 4461492
CAT 360-8960 (3608960)

 

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 82 mm
Inner Diameter: 15 mm
Length: 151 mm


DONALDSON VIỆT NAM