Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

DBC4081 | Lọc nước máy phát Volvo (P552096)

DBC4081 | Lọc nước máy phát Volvo (P552096)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 93 mm (3.66 inch)
Thread Size M16 x 1.5
Length 107 mm (4.21 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99% 50 micron
Efficiency Test Std SAE J1985
Style Spin-On
Brand Donaldson BLUE®

DBC4081 | Lọc nước máy phát Volvo (P552096)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ Mexico, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 93 mm (3.66 inch)
Thread Size M16 x 1.5
Length 107 mm (4.21 inch)
Gasket OD 72 mm (2.83 inch)
Gasket ID 62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99% 50 micron
Efficiency Test Std SAE J1985
Style Spin-On
Brand Donaldson BLUE®


DONALDSON VIỆT NAM