Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

C125004 | Lọc gió Donaldson (C125012)

C125004 | Lọc gió Donaldson (C125012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    127 mm (5.00 inch)
Body Diameter Maximum    317.5 mm (12.50 inch)
Body Length    280.1 mm (11.03 inch)
Efficiency    99.9

C125004 | Lọc gió Donaldson (C125012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    127 mm (5.00 inch)
Body Diameter Maximum    317.5 mm (12.50 inch)
Body Length    280.1 mm (11.03 inch)
Efficiency    99.9


DONALDSON VIỆT NAM