Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

B105036 | Lọc gió máy phát điện MTU (0170941202)

B105036 | Lọc gió máy phát điện MTU (0170941202)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    129 mm (5.08 inch)
Body Diameter Maximum    266.5 mm (10.49 inch)
Body Length    381 mm (15.00 inch)

B105036 | Lọc gió máy phát điện MTU (0170941202)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    129 mm (5.08 inch)
Body Diameter Maximum    266.5 mm (10.49 inch)
Body Length    381 mm (15.00 inch)
Efficiency    99
Efficiency Test Std    ISO 5011
Rated Flow LR    20 m³/min (706 cfm)
Rated Flow MR    29 m³/min (1024 cfm)
Rated Flow HR    37 m³/min (1307 cfm)
Restriction LR    100 mm H2O (3.94 inch H2O)
Restriction MR    200 mm H2O (7.87 inch H2O)
Restriction HR    300 mm H2O (11.81 inch H2O)
Family    ECB


DONALDSON VIỆT NAM