Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

B105012 | Lọc gió máy phát điện MTU (ECB105012)

B105012 | Lọc gió máy phát điện MTU (ECB105012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    127 mm (5.00 inch)
Body Diameter Maximum    266.7 mm (10.50 inch)
Body Length    381 mm (15.00 inch)
Efficiency    99

B105012 | Lọc gió máy phát điện MTU (ECB105012)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    127 mm (5.00 inch)
Body Diameter Maximum    266.7 mm (10.50 inch)
Body Length    381 mm (15.00 inch)
Efficiency    99
Efficiency Test Std    ISO 5011
Rated Flow LR    20 m³/min (706 cfm)
Rated Flow MR    29 m³/min (1024 cfm)
Rated Flow HR    37 m³/min (1307 cfm)
Restriction LR    100 mm H2O (3.94 inch H2O)
Restriction MR    200 mm H2O (7.87 inch H2O)
Restriction HR    300 mm H2O (11.81 inch H2O)


DONALDSON VIỆT NAM