Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

B085011 | Lọc gió Donaldson (AH1141)

B085011 | Lọc gió Donaldson (AH1141)
Dùng cho máy phát điện Cummins, Caterpillar

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc gió B085011 thay thế:
2912986 CUMMINS
46637 WIX
AH1141 HIRSCHI/JURA
AH19002 FLEETGUARD
AH1141 FLEETGUARD
B085011 DONALDSON
ECB085011 DONALDSON
LAF2533 LUBERFINER
PA2818 BALDWIN
SL12903 SF
WGA1138 WOODGATE

B085011 | Lọc gió Donaldson (AH1141)
Dùng cho máy phát điện Cummins, Caterpillar

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA

Lọc gió B085011 thay thế:
2912986 CUMMINS
46637 WIX
AH1141 HIRSCHI/JURA
AH19002 FLEETGUARD
AH1141 FLEETGUARD
B085011 DONALDSON
ECB085011 DONALDSON
LAF2533 LUBERFINER
PA2818 BALDWIN
SL12903 SF
WGA1138 WOODGATE

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter    101.6 mm
Body Diameter Maximum    216 mm)
Body Length    279.3 mm
Efficiency    99.9
Rated Flow LR    7.9 m³/min
Rated Flow MR    11.3 m³/min
Rated Flow HR    13.3 m³/min
Restriction LR    102 mm H2O
Restriction MR    152 mm H2O
Restriction HR    203 mm H2O


DONALDSON VIỆT NAM