Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

4033060270 | Lọc gió Cabin Kawasaki 90ZV (P500282)

4033060270 | Lọc gió Cabin Kawasaki 90ZV (40330-60270)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 80ZV, Kawasaki 90ZV, Kawasaki 97ZV

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length: 235 mm (9.25 inch)
Width: 215 mm (8.46 inch)
Height: 50 mm (1.97 inch)
Primary Application: KAWASAKI 4033060270

4033060270 | Lọc gió Cabin Kawasaki 90ZV (40330-60270)
Dùng cho máy xúc lật Kawasaki 80ZV, Kawasaki 90ZV, Kawasaki 97ZV

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length: 235 mm (9.25 inch)
Width: 215 mm (8.46 inch)
Height: 50 mm (1.97 inch)
Primary Application: KAWASAKI 4033060270


DONALDSON VIỆT NAM